Ricerca nella pagina:
 
ENAV - Edizione Nazionale degli Antichi Volgarizzamenti dei testi latini nei volgari italiani

Indice degli incipit e degli explicit

Incipit: Comu misser sanctu Iheronimu conforta li soy dixipili chi non changianu nè si attristanu, ma si allegranu di la sua morti. Et incomenza lu primu libru, czoè di lu transitu»
Explicit: Explicit: «Iczà finixi lu libru di lu transitu et vita di misser sanctu Iheronimu, u per manu di Iacobu Cavallu, currenti l’annu di la viª indicioni M. CCCC.LXXIII, lu misi di agustu, in Cathania, so fidili devotu»
Nessun risultato.